Sbor dobrovolných hasičů Zádveřice

Odkaz na titulní stránku

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2019

V sobotu 4. května 2019 na svátek svatého Floriána, patrona hasičů, proběhl v naší zbrojnici Den otevřených dveří. K vidění byla technika, kterou disponujeme, dále historické kousky velitele SDH Jana Elšíka st., výstava fotek, děti mohly vyzkoušet stříkání džberovými stříkačkami, pilo se, jedlo se...

Text dokumentu

Hlavním lákadlem dne však bylo oficiální představení a předání nové zásahové techniky v podobě nové cisterny Scania. Svou návštěvou nás mimo bratry hasiče z 12. okrsku poctil starosta obce Ing. Radovan Karola a zástupce HZS Zlínského kraje plk. Ing. Štefan Hrtús.

Před samotným oficiálním předáním klíčů a pokřtěním nové CASky sektem proběhlo poděkování končícím členům zásahové jednotky. Poté už byla možná prohlídka vozidla a před základní školou došlo také na ukázku ovládání kombinovaných proudnic, kterou si mohly vyzkoušet i děti. Po skončení ukázky jsme položili kytici k pomníku padlých u příležitosti osvobození obce od fašismu. Poslední fází programu byla volná zábava do pozdních večerních hodin. Foto ZDE.

alt

alt

alt

Nová CAS Scania byla pořízena z rozpočtu obce Zádveřice-Raková s přispěním dotací MV - GŘ HZS ČR ve výši 2,5mi. Kč a Zlínského kraje ve výši 0,5mil. Kč. Za poskytnutí této finanční podpory velice děkujeme. Dále děkujeme bývalému zastupitelstvu obce v čele se starostou p. Kokešem a místostarostou p. Mikeskou za vstřícnost a podporu při několikaleté snaze o obnovu dosluhující techniky. Velké díky! Věříme, že nám bude dobře sloužit.

hasici web

x