Sbor dobrovolných hasičů Zádveřice

Odkaz na titulní stránku

NOVÁ AUTOMOBILOVÁ STŘÍKAČKA SCANIA

V sobotu 4. května 2019 došlo k oficiálnímu předání nové cisternové automobilové stříkačky značky Scania, která byla pořízena z rozpočtu obce Zádveřice - Raková a dotací Ministerstva vnitra Generálního ředitelství HZS České republiky ve výši 2,5 milionu korun a Zlínského kraje ve výši 0,5 milionu korun. Celkové náklady na pořízení vozidla činily 6 milionů 638 tisíc korun. 

Text dokumentu

Nový zásahový vůz je postaven na zodolněném podvozku Scania XT  P380 4x4 s kabinou CP28, určenou pro 6 hasičů. Uveze 4 000 l vody a 240 l pěnidla. Vozidlo lze ovládat jak z kabiny, tak i z prostoru požární nástavby. Co se týká požární výbavy, tak můžeme zmínit např. integrovaný osvětlovací stožár o výšce 5 metrů, elektrocentrála, plovoucí čerpadlo, horní lafetová proudnice, dýchací technika pro celou posádku, motorová pila, kalové čerpadlo, naviják, přetlaková ventilace a další vybavení a nářadí potřebné k zásahu.  Na pořízení elektrocentrály a elektrického kalového čerpadla získala obec také dotaci z rozpočtu Zlínského kraje v celkové výši 90 000 Kč.

Poděkování patří minulému i současnému zastupitelstvu obce, že nákup nového zásahového vozidla podpořilo. Akceschopnost a bezpečnost jednotky se tím výrazně zlepšila a my se budeme nadále snažit být vždy včas tam, kde nás bude potřeba.

Galerie

x