Sbor dobrovolných hasičů Zádveřice

Odkaz na titulní stránku

O sboru

Text stránky

Sbor dobrovolných hasičů Zádveřice má v současné době 126 členů a patří k největším v okrese Zlín. Jeho podstatnou část tvoří mladí hasiči, kteří nás úspěšně reprezentují nejen na okresní, krajské či republikové úrovni, ale také na mezinárodních soutěžích. 20 členů sboru je zároveň i příslušníky Jednotky požární ochrany obce, jejíž posláním je ochrana životů, zdraví a majetku spoluobčanů. Sbor se podílí také na společenském vyžití  v obci.

Fotogalerie let 2007-2012 uložena ZDE.

Úvod k historii založení sboru

Založení sboru dobrovolných hasičů v Zádveřicích předcházely dva rozsáhlé požáry, které obci způsobily velké ekonomické ztráty. Po prvním z nich v roce 1856 bylo založení sboru odkládáno zejména pro nedostatek finančních prostředků, po druhém z nich v r. 1907 nutnost jeho zřízení uznalo i vedení obce a rozhodlo se hledat pomoc ve vlastních řadách. V únoru roku 1911 byla ustanovena pětičlenná přípravná komise. V obecním rozpočtu byla vyčleněna částka 1.000 korun pro hasičské účely a pod stanovy sboru se jako zakládající členové podepsali starosta obce Jan Sláčík č. p. 39 a členové obecního výboru  mlynář Josef Kozel č. p. 128, nadučitel Tomáš Hronek č. p. 39, učitel František Sodomka č. p. 6, rolník Jan Mikeska, č. p. 51 a chalupník František Stuchlík č. p. 148. Dne 15. února byl pak proveden zápis celkem dalších 28 členů. Starostou hasičského sboru byl zvolen Tomáš Hronek a náčelníkem František Sodomka. V březnu téhož roku byla u firmy Smékal V Čechách u Prostějova zakoupena hasičská stříkačka a veškerá potřebná výstroj v celkové hodnotě 4.200 korun a za 1.300 korun byla postavena hasičská zbrojnice. Náklady na výzbroj a celé zařízení ve výši 6.000 korun převzal a zavázal se uhradit obecní výbor. V říjnu hasiči ze Zádveřic poprvé zasahovali u likvidace požáru rodinného stavení v sousední obci Lípa. Hasiči se zapojili také do kulturního dění v obci a roce 1912 uspořádali první ples, jehož výtěžek byl věnován na potřeby sboru.

Publikace sboru vydané k výročí založení sboru 

  • Publikace vydaná ke 100. výročí založení sboru , cena 40,- Kč 
  • Publikace Oheň, voda a lidé, vydaná k 80. výroční založení sboru, cena 50,- Kč  

Obě publikace je možné objednávat na e-mailu hasici.zadverice@seznam.cz

x