Sbor dobrovolných hasičů Zádveřice

Odkaz na titulní stránku

Plán práce

Text složky

prosinec

 • - členská schůze
 • - školení JPO
 • - tréninková příprava mladých hasičů
 • - tréninková příprava dorostu a mužů
 • - účast na soutěžích v požárním sportu
 • - brigáda na úklid zbrojnice

listopad

 • - členská schůze
 • - školení JPO
 • - zimní tréninková příprava mladých hasičů
 • - zimní tréninková příprava dorostu a mužů
 • - účast na soutěžích v požárním sportu
 • - brigáda na úklid zbrojnice
 •  - vánoční setkání při svařáku

říjen

 • - schůze výboru SDH
 • - členská schůze
 • - školení JPO
 • - tréninková příprava mladých hasičů
 • - tréninková příprava dorostu a mužů
 • - účast na soutěžích v požárním sportu
 • - brigáda na úklid zbrojnice

září

 • - členská schůze
 • - školení JPO
 • - tréninková příprava  mladých hasičů
 • - tréninková příprava dorostu a mužů
 • - účast na soutěžích v požárním sportu
 • - brigáda na úklid zbrojnice

srpen

 • - členská schůze
 • - školení JPO
 • - tréninková příprava mladých hasičů
 • - tréninková příprava  dorostu a mužů
 • - účast na soutěžích v požárním sportu
 • - tábor mladých hasičů
 • - brigáda na úklid zbrojnice

červenec

 • - členská schůze
 • - školení JPO
 • - tréninková příprava  mladých hasičů
 • - tréninková příprava dorostu a mužů
 • - účast na soutěžích v požárním sportu
 • - prodej na Master of Rock
 • - brigáda na úklid zbrojnice

červen

 • - členská schůze
 • - schůze výboru SDH
 • - školení JPO
 • - tréninková příprava  mladých hasičů
 • - tréninková příprava  dorostu a mužů
 • - účast na soutěžích v požárním sportu
 • - pohárová soutěž mladých hasičů a noční soutěž mužů a žen v Zádveřicích
 • - brigáda na úklid zbrojnice

květen

 • - členská schůze
 • - sběr železného šrotu
 •  - hasičská škvařenina
 • - školení JPO
 • - tréninková příprava mladých hasičů
 • - tréninková příprava dorostu a mužů
 •  - účast na soutěžích v požárním sportu
 • - brigáda na úklid zbrojnice

duben

 • - členská schůze
 • - schůze výkonného výboru
 • - školení JPO
 • - tréninková příprava na soutěžní sezónu mladých hasičů
 • - tréninková příprava na soutěžní sezónu dorostenců a mužů
 • - účast na soutěžích v požárním sportu
 • - brigáda na úklid zbrojnice

březen

 • - členská schůze
 • - zkoušky odbornosti mladých hasičů
 • - zimní příprava mladých hasičů
 • - školení JPO
 • - závod požárnické všestrannosti MH
 • - mimořádná členská schůze
 • - příprava na soutěžní sezónu
 • - účast na soutěžích v požárním sportu
 • - brigáda na úklid zbrojnice

únor

 • - členská schůze
 • - účast na školení pořadatelů automobilové soutěže Ve stopě Valašské zimy (VSVZ)
 • - pořadatelská činnost při automobilové soutěži VSVZ
 • - zimní příprava mladých hasičů
 • - školení JPO

leden

 • - výroční členská schůze
 • - schůze výkonného výboru
 • - zimní příprava mladých hasičů
 • - školení JPO
x