Sbor dobrovolných hasičů Zádveřice

Odkaz na titulní stránku

POŽÁRY A UDÁLOSTI V ROCE 2016

V neděli 14.2. po výpadku elektrického proudu v obci Zádveřice byl naší jednotce ve 22:40 vyhlášen SMS zprávami poplach. Mělo se jednat o jiskření a následný požár trafostanice v obci.

Text dokumentu


Siréna v tu chvíli nefungovala, nicméně jednotka vyjela 6-7 minut od vyhlášení poplachu v počtu 8 hasičů. Už před výjezdem ze zbrojnice bylo jasné, že udaná adresa nesedí, a tak velitel družstva volá na OPIS do Zlína. Nová informace zněla tak, že se trafostanice nachází poblíž cesty, směr Luhačovice. Nikde však žádný požár ani viditelné záblesky, a tak se jednotka v místní části Dolní Trávníky otáčí a volá znovu na operační středisko. Další zprávy říkaly, že by trafostanice měla být v okolí křižovatky a mostu. Chlapi tedy zastavili pod mostem poblíž sokolovny, tam ale také nic nebylo. Za chvíli se dozvídají, že jednotka HZS Zlín se pohybuje v okolí vlakového přejezdu. Profící stáli u bývalé výrobní haly firmy DF Partner. Za halou, v uzamčeném areálu, ležela vedle sloupu již nehořící trafostanice, kterou i s přívodními dráty strhl spadlý strom. Trafostanice podle informací hořela přibližně 5 minut, takže jednotka při průjezdu kolem již nemohla identifikovat místo zásahu. Následně se čekalo na příjezd elektrikářů. Ti společně s profíky prohlédli okolí trafa a konstatovali, že další zásah ze strany hasičů není potřeba. Následoval odjezd a návrat do zbrojnice ve 23:40. První výjezd letošního roku má tak jednotka Zádveřice za sebou.


Po týdnu od prvního výjezdu tohoto roku tady máme výjezd č. 2. Dnes v pondělí 22.2. byl jednotce Zádveřice vyhlášen ve 13:27 poplach. Ve zprávě z operačního střediska stálo, že hoří sklad alkoholu ve Vizovicích na Razově a vyjede PZL 861, což je volací znak (označení) pro naši stařičkou CAS. Díky denní hodině, kdy je většina členů v zaměstnání, vyjíždí jednotka 6 minut od vyhlášení v minimálním počtu 1+2. Po 5-ti minutách jízdy je na místě události, kde zjišťuje, že se jedná o prověřovací a taktické cvičení za účelem ověření dojezdových časů jednotek při "ostrém" výjezdu. Takže i druhý letošní výjezd se obešel bez nutnosti zasahovat. Zúčastnění hasiči si alespoň měli možnost prohlédnout část výrobní linky firmy Rudolf Jelínek. Ve 14:48 se vrací jednotka na základnu.  


Třetí výjezd. Ve středu 9.3. ve 20:15 vyhlášen sirénou poplach. Během chvilky se ve zbrojnici sbíhá 8 hasičů, kteří ještě neví, kam pojedou. SMS zpráva s upřesněním, že se jedná o požár lesního porostu či trávy ve Vizovicích, přichází až těsně před výjezdem od zbrojnice. Ve 20:18 hlásí jednotka výjezd k události. Na místě si rozdělují s místní jednotkou oblasti pátrání po požáru, nikdo totiž neví, kde přesně se má nacházet. Po několika minutách neúspěšného hledání ohně posílá zlínský velitel naši jednotku zpět na základnu s tím, že se zřejmě jedná o planý poplach. Pán, který vše hlásil, asi viděl v okně odraz vlastního krbu... nebo kdo ví, co vlastně viděl... I třetí letošní výjezd se tedy obešel bez zásahu a jednotka je ve 20:49 připravena znovu vyjet. Potvrdilo se, že když jsou chlapi doma, tak jsou výjezdové časy velmi slušné.  


Ještě pořádně nevychladl motor, někteří možná ještě nespali a v nočním tichu se znovu rozezněla siréna. Na hodinách bylo 02:31, krátce na to se sjíždí celkem 10 hasičů. Do auta se ani všichni nevlezli, a tak jeden člen zůstává ve zbrojnici. 6 minut po vyhlášení poplachu vyjíždí jednotka k požáru maringotky do Vizovic, nevědělo se jestli uvnitř nezůstal její uživatel. Na místo naši dojíždí v závěsu za profíky ze Zlína. V době příjezdu již měla oheň pod kontrolou domácí jednotka, která za asistence zlíňáků pokračovala v jeho celkové likvidaci. Naši chlapi následně pomáhali s vynášením ohořelých věcí z maringotky. Tím jejich práce také skončila. Dále už probíhalo pouze dohašování skrytých ohnisek zevnitř za použití dýchací techniky. Zhruba ve 03:15 posílá velitel zásahu zádveřickou jednotku na základnu. Je vidět, že členové zásahovky berou svoji dobrovolnou činnost vážně a i v hodně pozdních hodinách se schází v hojném počtu.  


Krásné jarní sobotní odpoledne s datem 2.4. vyrušila ve 14:46 siréna. To znamenalo jediné - honem zahodit všechno nářadí a hybaj fofrem do zbrojnice. Ve 14:50 vyjela jednotka v počtu 8 hasičů k hořící trávě do Lípy. Na místo dojeli chlapi jako třetí v pořadí, když je na poslední chvíli předjeli hasiči z Lípy, protože naši nevěděli kudy přesně jet a minuli jednu odbočku. V době příjezdu měli oheň již pod kontrolou profíci ze Zlína, nejednalo se o nic rozsáhlého. Z toho důvodu byla naše i domácí jednotka poslána zpět na základnu. Takže máme za sebou další výjezd s hodně slušným výjezdovým časem, ještě mít rychlejší přibližovadlo a bylo by to špičkové ;-)  


V úterý 5.4. byl naší jednotce v 15:30 vyhlášen poplach s informací, že hoří sklad pneumatik u Všeminy. Se začátkem sirény už vyjížděl trambus ze zbrojnice a během několika málo minut bylo plné auto. Bohužel v tu chvíli nejdůležitější člověk - strojník chyběl, proto se čekalo než některý dorazí. I tak se vyjíždělo 4 a půl minuty od vyhlášení. Z dálky bylo vidět hustý černý dým a několik kilometrů před místem události bylo jasné, že tentokrát se o "flákání se" jednat nebude. Na místě již zasahovalo několik jak profesionálních, tak dobrovolných jednotek, které bojovaly s rozsáhlým požárem pneumatik a plastů na ploše cca 50x50m. Ihned po příjezdu začala naše jednotka doplňovat vodu jednotce ze Slušovic, která byla už chvíli na suchu. Vody bylo celkově zpočátku nedostatek, proto se zřizovala dálková doprava vody z nedaleké nádrže nad zasaženým areálem. Naši chlapi pomáhali rozvinout hadicové vedení k cisternám, které na vodu čekaly jak na smilování. Než se podařilo odstranit problémy, probíhala kyvadlová doprava vody s dopouštěním ve Slušovicích. Postupem času se hasičům s dýchací technikou dařilo plameny likvidovat, nicméně bylo potřeba se prostřídat, takže pak pomáhal a hasil, kdo měl ruky, nohy. Řeknu vám - zlatý smrad z cigaret... Po 17. hodině byly plameny zcela pod kontrolou a následně docházelo k dohašování jednotlivých ložisek hoření, která se prolévala jak vodou, tak pěnou. Poté se zásah přerušil a čekalo se, co se bude dít. Nedošlo k žádnému výraznému znovurozhoření, a tak dal velitel zásahu pokyn ke zrušení vedení dálkové dopravy vody. Takže se smotaly hadice a následně byly postupně jednotlivé jednotky posílány na základny. Naši chlapi odjíželi z místa zásahu v 18:38. Na místě zůstaly jako dozor jednotky ze Všeminy, Slušovic a Vizovic za účasti policie. Z vyšetřování vyplývá, že příčinou požáru je nedbalostní jednání prozatím neznáme osoby. Tato osoba by zasloužila, s prominutím, po čuni....a majitel objektu za ten bordel taky...

Máme začátek dubna a na kontě 6. výjezd v letošním roce, což je už teď o jeden víc než za celý loňský rok. Na závěr jedna perlička. Jeden nejmenovaný člen zásahové jednotky byl cestou do zbrojnice při poplachu málem vytažen z vozu a "potrestán" cizím řidičem, který ani po vysvětlování nepochopil dobrý úmysl. Než začal být onen řidič předjížděn, jel rychlostí do 20 km/h, takže v podstatě zavazel. Situace je však taková, že při poplachu a dopravě do zbrojnice musí zásahovka dodržovat předpisy a pravidla silničního provozu stejně jako každý jiný a je potřeba na to pamatovat!

Ačkoliv se člověk snaží, aby vyjel a byl na místě, co možná nejdřív, tak pořád platí: my jsme to nezapálili a jedeme pomoct a ne se zabit...

Autor: Tomáš Štefanec (moje osobní názory a pocity prosím neberte jako názor celé zásahové jednotky, případně celého SDH).


Po delší odmlce, což je dobře, se dnes 5. 7. ve 13:39 ozvala siréna a SMS zprávou by vyhlášen požární poplach pro PZL 861 Zádveřice. Požár obilí v obci Mladcová. Ze zbrojnice v obvyklém čase 6 min. vyjíždí pět hasičů. Další zůstavají v záloze. Asi po dvaceti minutách mi volají, že naše historická technika zklamala a stojí ve Zlíně, nejdou řadit rychlosti. Po telefonické konzultaci beru nějaké nářadí a vyjíždím na opravu. Celkem banalita, utržené šrouby na kulise řazení, oprava půl hodiny. Po nahlášení, že už zase jedeme nás ale operační vrací do zbrojnice. No a na zpáteční cestě "stařenka" dvakrát škytla a zase se stálo, i při plné nádrži se zavzdušnilo čerpadlo?! I s touto závadou si naštěstí víme rady a zbytek cesty domů už je bez problémů. Po patnácté hodině jsme zpátky ve zbrojnici. Snad jsme si to pro letošek už vybrali. Velitel.  


Dnes 11.11. 2016 ve 13:41 vyhlášen poplach pro PZL 861 Zádveřice, požár osobního automobilu před domem čp. 425 v Zádveřicích na Hotmance. Ze zbrojnice vyjíždí, ve výborném čase, družstvo 2+1, na místě jsou první a nasazením jednoho proudu C, likvidují plameny v motorovém prostoru. Při příjezdu profiků ze Zlína je již požár zlikvidován. Asi po hodině je auto předáno majiteli a po doplnění vody, je náš zásahový veterán znovu ve zbrojnici ( ve 14:55 ), vyvětrat, převléci se do civilu a domů.   

x