Sbor dobrovolných hasičů Zádveřice

Odkaz na titulní stránku

PRAVIDELNÁ ČLENSKÁ SCHŮZE

Pravidelná členská schůze bude v pátek 6. prosince 2019 od 18 hodin v hasičské zbrojnici.

Dokument je zveřejněn na úřední desce v období od do .
x