Sbor dobrovolných hasičů Zádveřice

Odkaz na titulní stránku

Přehled všech článků 

Aktuality

 • ÚPRAVA CESTY NA HASIČSKOU LOUKU

  Hasičská louka se už stalo zažitým označením prostoru pro tréninkové místo našich závodníků. Louku v místní části Chaloupky sboru bezúplatně poskytl velitel sboru Jan Elšík st. O srovnání a zpevnění příjezdu se v sobotu 8. srpna 2010 postarali členové zásahové jednotky, za zapůjčenou techniku patří poděkování Ivanu Rafajovi.
 • MASTERS OF ROCK 2010

  Prodejní stánek našich hasičů před dílnou pana Divílka ve Vizovicích a 4 denní prodejní maraton. Služby se střídaly po 12 hodinách a byl to opět po roce zážitek. Náročná akce, ale pro hospodářský rozvoj našeho sboru zcela nezbytná. Všem zapojeným členům i našim příznivcům, co pomáhali také patří dík.
 • BRIGÁDA NA FAŘE

  Na dubnou brigádu našich hasičů, kdy jsme na faře vyklízeli půdu, navázala další akce v červnu 2010 a to strhnutí střechy před výměnou její krytiny.
 • UKÁZKA HAŠENÍ NA DĚTSKÉM DNU

  V sobotu 13. června 2010 uspořádalo Sdružení rodičů a přátel školy na sokolské zahradě Dětský den. Naši mladí hasiči byli požádáni o ukázku hašení. Samozřejmě se tak dělo pod bedlivým dozorem členů zásahové jednotky. 
 • OKRSKOVÁ SOUTĚŽ V ZÁDVEŘICÍCH 2010

  S ohledem na velmi deštivé počasí se okrsková soutěž v sobotu 29. května 2010 nekonala na podmáčeném fotbalovém hřišti, ale zcela mimořádně v parku u školy.
 • OKRSKOVÁ SCHŮZE

  Sbor dobrovolných hasičů Zádveřice spadá do 12 okrsku, společně s SDH Raková, SDH Vizovice,  SDH Chrastěšov, SDH Lutonina, SDH Ublo, SDH Jasenná, SDH Lhotsko a SDH Bratřejov. Starostou 12. okrsku je Jan Štalmach (SDH Vizovice), velitelem okrsku je Jan Elšík st. (SDH Zádveřice). Zástupci okrsku mívají setkání 4x ročně, jedno z takových proběhlo v Zádveřicích 25.dubna 2010. Tématem schůzky byla okrsková soutěž v Zádveřicích. Řešilo se organizační zajištění a propozice soutěže.
 • SBĚR KOVOVÉHO ODPADU V OBCI

  V pátek 17. dubna 2010 byl vyhlášen sběr železného šrotu v obci. Staré nebo už nepoužívané kovové výrobky mohli občané připravit před svými domy, kde je naši hasiči posbírali a odvezli k prodeji na výkupny.
 • BRIGÁDA NA FAŘE

  V dubnu 2010 jsme byli staršovstvem evangelického sboru v Zádveřicích osloveni a požádáni o pomoc s vyklizením půdy na faře, která měla procházet rozsáhlou rekonstrukcí. Během této brigády byl osazen do zahrady u vikárky také domeček na hraní pro děti, které sem chodí do Klubu maminek.
 • HASIČSKÁ ZABIJAČKA 2010

  Jenda z pravidelných členských schůzí přinesla myšlenku na uspořádání si hasičské zabijačky. Od myšlenky nebylo daleko k činu a tak jsme si v březnu roku 2010 uspořádali dvoudenní vepřové hody.
 • VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA ZA ROK 2009

  Výroční valná hromada za rok 2009 se konala 10. ledna 2010. Byla to zároveň valná hromada volební a Vladimír Jurča ml. byl zvolen starostou sboru na příští pětileté období. Starosta Tomáš Hurta st. svou funkci vykonával 25 let.
 • VYCHÁZKA NA SPLETENÝ VRCH

  Tradiční předsilvestrovský pochod na Spletený vrch se tentokrát obešel bez sněhu a suchou nohou jsme se dostali tam i zpět. Zdatnější turisti to vzali kolem Chladné studny, lenoši, senioři a malé děti si to namířili rovnou k ohništi. Nechyběla ani sklenička burčáku u Žůrků.
 • BARUMKA 2009

  Při letošní Barum Czech rally vedla rychlostní zkouška Zádveřice přes místní část Menšíky. Hasiči svůj stánek rozbalili na Rakovské ulici u Burtonů.
 • MASTERS OF ROCK 2009

  Prodejní stánek hasičů při 6. ročníku rockového festivalu ve Vizovicích. Pomalu se začínáme zmáhat, třeba tím, že naše stánky už mají podlahu, takže ani déšť nás neohrozí.
 • STAVBA PERGOLY NA HASIČSKÉ LOUCE

  V září roku 2009 došlo k vybudování pergoly vzadu na hasičské louce. Naši členové u její výstavby strávili několik brigádnických hodin, ale jejich snaha se vyplatila. Všem, co přiložili ruku k dílu, patří velký dík!
 • RALLYSPRINT KOPNÁ 2009

  První červencový víkend potěšil zejména milovníky motosportu. Jedna z rychlostní zkoušek této soutěže se v sobotu 4. července jela i v okolí naší obce. Hasiči prodávali občerstvení u Burtonů na Rakovské ulici.
 • OKRSKOVÁ SOUTĚŽ V JASENNÉ 2009

  Okrsková soutěž v Jasenné se konala 9. května. Za Zádveřice nastoupilo  5 družstev ze Zádveřic: mladší a starší žáci, dorostenci, muži a historicky první družstvo žen.
 • SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ČR

  Sbor dobrovolných hasičů je obecné označení dobrovolnického hasičského sboru a zároveň součást názvu většiny konkrétních dobrovolných hasičských sborů.

Stránka 11 z 11

x