Sbor dobrovolných hasičů Zádveřice

Odkaz na titulní stránku

Schůze a VH

Text složky

Pravidelné členské schůze se konají první pátek v měsíci v hasičské zbrojnici.

Dokumenty

 • 70 LET BRATRA JAROSLAVA ŠEVČÍKA

  Na pravidelné schůzi SDH, která proběhla před přípravami na okrskovou soutěž v pátek 24. května 2019, jsme také společně oslavili Slávkovo kulaté jubileum. 
 • VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA ZA ROK 2018

  V sobotu 5. ledna se konala Výroční valná hromada našeho sboru. Na programu bylo hodnocení minulého roku. Nejprve se ujal slova starosta sboru, po něm přednesl svou zprávu velitel JPO, velitel SDH a pokladní sboru. 
 • VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA ZA ROK 2017

  V sobotu 6. ledna 2018 se konala Výroční valná hromada našeho sboru. Na programu bylo hodnocení uplynulého roku. Slavnostní atmosféru shromáždění podtrhla přítomnost starosty okresního a krajské sdružení hasičů ve Zlíně Ing. Josefa Bernátíka.
 • JURČA VLADIMÍR 70 LET

  V pátek 2. října 2015 proběhla ve zbrojnici pravidelná členská schůze a při této příležitosti jsme oslavili krásné jubileum 70 let našeho člena Vladimíra Jurči st.
 • VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA ZA ROK 2013

  Jedno z nejdůležitějších setkání našich hasičů proběhlo na slavnostním večeru při výroční valné hromadě, která se konala v sobotu 14. prosince 2013 v 17 hodin v sále víceúčelového domu v Zádveřicích.
 • VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA ZA ROK 2012

  V sobotu 15. prosince 2012 se v sále víceúčelového domu v Zádveřicích konala výroční valná hromada našeho sboru. Na programu byly zprávy o činnosti sboru a jednotky požární ochrany, které přednesli starosta sboru Vladimír Jurča ml. a velitel sboru Jan Elšík st. Předložena byla zpráva o hospodaření sboru, vybíraly se členské příspěvky a vedla se živá diskuze o připravovaných akcích pro příští kalendářní rok. Taneční vystoupení zpestřily svým vystoupením Berušky a Vojta Záhořák přednesl báseň. Pohoštění z Radniční restaurace bylo výtečné, pivečko vychlazené a tak jsme v družné zábavě vydrželi dlouho do noci.
 • KVĚTNOVÁ SCHŮZE A UCTĚNÍ PAMÁTKY 

  V rámci pravidelné členské schůze konané v neděli 6. května 2012 jsme si položením kytice u pomníku hrdinům první a druhé světové války připomněli 67. výročí osvobození naší obce od fašistů, které se uskutečnilo 4. května 1945. 
 • APRÍLOVÁ NEDĚLNÍ SCHŮZE

  Pravidelná nedělní schůze s čerstvými řízky a bramborovým salátem začala netradičně již v sobotu a na programu byla už léty zažitá jarní zabijačka zakoupeného čuníka. Kdo přiložil ruku k dílu, nelitoval, ti kteří nepřišli, nechyběli. Byla to zdařilá akce na zahájení hasičské sezóny roku 2012 a bylo naplánováno několik akcí dalších. A jakých?
 • VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA ZA ROK 2011

  V sobotu 17. prosince 2011 proběhla ve zbrojnici výroční valná hromada. Úvodní báseň "Hasič sedí na stanici, v ruce drží jitrnici..." přednesl Marťa Kratochvil a družstvo mladších žáků nám pak ukázalo "Jak cvičí hasiči". Poté už následoval běžný program - výroční zprávy, diskuze, volná zábava. 
 • OKRSKOVÁ SCHŮZE

  Sbor dobrovolných hasičů Zádveřice spadá do 12 okrsku, společně s SDH Raková, SDH Vizovice,  SDH Chrastěšov, SDH Lutonina, SDH Ublo, SDH Jasenná, SDH Lhotsko a SDH Bratřejov. Starostou 12. okrsku je Jan Štalmach (SDH Vizovice), velitelem okrsku je Jan Elšík st. (SDH Zádveřice). Zástupci okrsku mívají setkání 4x ročně, jedno z takových proběhlo v Zádveřicích 25.dubna 2010. Tématem schůzky byla okrsková soutěž v Zádveřicích. Řešilo se organizační zajištění a propozice soutěže.
 • VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA ZA ROK 2009

  Výroční valná hromada za rok 2009 se konala 10. ledna 2010. Byla to zároveň valná hromada volební a Vladimír Jurča ml. byl zvolen starostou sboru na příští pětileté období. Starosta Tomáš Hurta st. svou funkci vykonával 25 let.
x