Sbor dobrovolných hasičů Zádveřice

Odkaz na titulní stránku

Výbor SDH

Text stránky

K 1. 1. 2018 má sbor 118 členů. 38 mladých hasičů od 6 do 15 let, 8 dorostenců a dorostenek ve věku do 18 let, 15 žen a 57 mužů.

Výkonný výbor SDH na období 2015 - 2020 pracuje ve složení:

Starosta SDH Vladimír Jurča
Náměstek starosty Petr Elšík
Velitel SDH Jan Elšík st.


Zástupce velitele Jan Hrehuš
Strojník SDH Milan Rafaj
Hospodář SDH Tomáš Štefanec
Jednatel SDH Lubomír Štefanec
Referent prevence a výchovné činnosti David Holínek
Referent ochrany obyvatelstva Jan Mikeska ml.
Vedoucí mládeže SDH Zdenka Jurčová
Referentka žen Simona Burtonová
Kronikářka Jana Štefková
Referent materiálně-technického zabezpečení Alena Hurtová
Člen výboru Martin Gerža
Předseda kontrolní a revizní rady Marek Mikeska
Člen kontrolní a revizní rady Martin Wurst
Revizor Jan Mikeska st.

x